På norra sidan Stockholm vid Karolinska institutet har det byggts under några år. Det växer upp byggnad efter byggnad. Precis intill hittar vi Norra Tornen.

- Erbjudande om Boken om Hopp! -