Vid Strandvägen i Stockholm finns många kajplatser. Gatan är trädplanterad och består till stor del av stenhus från sekelskiftet 1900. Rakt över från Strandvägen kan man se bland annat Radisson Strand Hotell som ligger vid Nybrokajen och Nybrokajen 5 som ursprungligen byggdes som bostäder 1880-81 av W A Ekengren med arkitekten A E Melander. Sedan gjordes fastigheten om till kontorslokaler.

- Erbjudande om Boken om Hopp! -