Namnet kommer från en badstuga som låg här sedan 1684. Badstugan ägdes av badmästaren Christoffer Thiel och hette då troligen Lillienbadh. Namnändringen 1708 till Rosenbad. Byggnaden är säte för Sveriges regering. Här har statsministern tjänsterum, här sammanträder regeringen och presskonferenser hålls i huset.

- Erbjudande om Boken om Hopp! -