Sankta Klara kyrka uppfördes under 1500-talets andra hälft. Den ligger på Norrmalm i Stockholms innerstad. Med sitt 116 meter höga torn är Klara kyrka Sveriges och Skandinaviens näst högsta kyrka, efter Uppsala Domkyrka. Kyrkogården ser ut som på 1600-talet och är helt kringbyggd av modern bebyggelse. Kyrkan drivs idag av en EFS-förening.

- Erbjudande om Boken om Hopp! -