Stockholm – Nordens Venedig

327

Stockholm ligger vid Östersjön och Mälarens utlopp och bebyggelsen är omgiven av vatten.

- Erbjudande om Boken om Hopp! -