Foto taget från Riddarholmen.

- Erbjudande om Boken om Hopp! -